DEPAR DERİ SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Depar Deri olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla,
Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,
Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı, Ödemeler ve Haklar : Tüm çalışanlarımıza yasalar ve Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı, Çalışma Saatleri: Çalışma saatleri ve fazla mesailer kanunlar ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çercevesinde uygulamayı, Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri ayrımı yapmamayı, Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Kanunlar, Toplu İş Sözleşmesi ve kapsamdışı Disiplin Prosedürü dışında hiç bir disiplin cezası uygulanmaz. Fiziksel şiddet, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma kesinlikle yasaktır. Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ve Doğanın Korunması: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi, Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerimizi sürdürmeyi Taahhüt eder.
Mehmet KEÇECİ
Yönetim Kurulu Başkanı