DEPAR DERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

      İşsağlığı ve güvenliği, DEPAR’ın üretim ve kalite kadar öncelikli konularından biridir.Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen önleme faaliyetlerine yönelik her türlü çalışma, verilen emek ve elde edilen ürünlerimizle doğrudan bağlantılıdır.Yaşanan iş kazalarının; işgücü kaybının yanı sıra, manevi ve maddi boyutlarının olduğunun hepimiz bilincindeyiz.

       Hiçbir iş kazası engellenemez veya kabul edilebilir olarak addedilmemelidir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve mevzuatımıza uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir işyeri yaratmaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek amacına yönelik; karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı, herkesin görüşlerinin ve önerilerinin alınması ile katılımlarının sağlanması bu konuda başarının anahtarı olacaktır.

      Hepimizin ortak amacı, DEPAR’da Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nü birlikte oluşturarak, “sıfır iş kazası”na ulaşmak olmalıdır. Bu çerçevede;

  • Her çalışanımız, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetimimiz ve yöneticilerimiz tarafından alınan tüm kararları eksiksiz olarak uygulamaktan ve kendi kendilerinin denetçisi olmaktan sorumludur. Tüm çalışanlar, örnek olma yolu ile iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmalıdır.
  • Her yöneticimiz, yapacakları denetim ve kontrollerle yapılan işlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olup olmadığını izlemekten ve gerekli her türlü önlemi almaktan sorumludur. Tüm yöneticiler, yaptıkları davranışları ve tutumlarıyla çalışanlarımıza örnek olmalıdır.
  • Üst yönetim olarak bizler de; bütün çalışanların işlerini güvenli yapmalarını sağlayacak alet, ekipman ve teçhizatı tedarik etmekten ve konuya yönelik faaliyetleri eğitimlerle desteklemekten sorumluyuz.     
      Kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önce önlem alınması misyonumuz olmalıdır. Bu nedenle; tüm riskli durumlar ve kıl payı atlatılan kazalar da dahil olmak üzere her türlü yaşanan iş kazası, alınması gerekli önlemlerin bir an önce sağlanması açısından ilgili bölüm amirlerine veya sorumlularına mutlaka bildirilmelidir. Tüm riskler ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.
      DEPAR, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecek, bu amaçla kurmuş olduğu sistemini sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.
      Ben; DEPAR’da sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama yükümlülüğünü kendi adıma üstleniyorum ve konu ile ilgili hedeflerimize ulaşabilmek için tüm uygulamaları destekleyeceğim. Siz çalışanların ve yöneticilerin de kendinizi iş sağlığı ve güvenliği konusuna adamanızı istiyorum.
      İş sağlığı ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.
Mehmet KEÇECİ
Yönetim Kurulu Başkanı
02.01.2019