DEPAR DERİ ÇEVRE POLİTİKASI

Çevreye karşı son derece duyarlı ve sorumlu olma bilinci gelişmiş bir işletme olmaktır. 

Bu amaçla;

  • Doğal kaynaklar ve enerjimizi verimli kullanmayı,
  • Atık miktarını azaltmak için geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi
  • Ürünlerimizde ve üretim sürecimizde yeni veya geliştirilmiş teknolojileri kullanmak suretiyle kirliliği önlemeyi,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve yan sanayicilerimizi bilinçlendirmek suretiyle çevrenin korunması yönünde duyarlılığı arttırmayı,
  • Çevre boyutlarımıza ilişkin tüm çevre mevzuatlarına, yönetmeliklere uymayı,
  • Çevreye olumsuz etkimizi en aza indirerek, yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşeni yapmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Mehmet KEÇECİ
Yönetim Kurulu Başkanı